Artículos

 

 • Darwinisme educatiu. Pot la creativitat contribuir a suprimir-lo? Comunicación presentada al Congreso Internacional Nuevas Perspectivas Críticas en Educación. Publicado por la Universidad de Barcelona y la Fundació Bosch i Gimpera. Barcelona, julio de 1994.
 • Plàstica interdisciplinària: la construcció d’un poblat amazònic. A: GUIX. Noviembre 1994. Nº 205. Barcelona.
 • Plàstica interdisciplinària: aprenem història de Roma. A: GUIX. Marzo 1995. Nº 209. Barcelona
 •  Desde julio de 1995 colaboraciones periódicas con la revista Guix, con una serie de artículos titulados Com fer… Nº213, Nº 215, Nº217, Nº221, Nº225-226, Nº228 y Nº233.
 • Art i metacognició. Estratègies d’aprenentatge i creació  escultòrica. Resumen de la comunicación presentada al Simposio Internacional: L’Educació: el repte del tercer mil·leni.  Publicado por l’Institució Familiar d’Educació. Barcelona 1995.
 • Hem llegit DADA, la revista d’Art per a nens i nenes de 6 a 106   anys. A: GUIX. Abril 1996. Nº222. Barcelona.
 • Coautora del artículo: Materials per a l’educació visual i plàstica. A: GUIX.  Julio 1999. Nº256. Barcelona.
 •  Modelar y trabajar con conceptos: una propuesta multidimensional. A: Aula de Innovación Educativa. Enero 2000. Nº 88. Barcelona.
 • L’Euro a l’educació visual i plàstica. A: Guix. Noviembre 2001. Nº 279. Barcelona.
 • Có-ctel de g-ambas A: Aula de Innovación Educativa. Febrero 2004. Nº 128
 • Limita i possibilita: una proposta per a desenvolupar la creativitat en nens i nenes. A: Revista RE. Abril 2004. Nº 38. Barcelona.
 • La mirada de: Fem del grafisme un treball creatiu. A: Guix D’Infantil Nº21. Septiembre 2004. Barcelona
 • Cò-ctel de gambes. A:  GUIX, nº 308. Octubre 2004. Barcelona
 • Lengua y expresión plástica: una reflexión sobre complicidades y desequilibrios. A: Aula de Innovación Educativa, nº 161. Mayo 2007. Barcelona

Arte, educación e innovación