Alfabetització

 

Kit educatiu “LLETRES PER A TOTHOM”

Aquest apartat engloba dos projectes:

  • Kit educatiu Lletres per a Tothom (en català)
  • Kit educatiu Letras para ti (en castellà)

 

 

El kit educatiu Lletres per a Tothom és fruit de la col·laboració entre la Direcció General per a la Immigració de la Generalitat de Catalunya i l’Obra Social de la Fundació “la Caixa”. Va néixer el 2011 amb l’objectiu d’oferir recursos per a l’alfabetització de persones adultes immigrades d’origen estranger que no han estat escolaritzades en els seus països d’origen, en el marc del Programa Lletres per a Tothom.

Materials del kit educatiu “LLETRES PER A TOTHOM

Aquest Programa es crea amb la finalitat de complir una de les mesures acordades en el Pacte Nacional per a la Immigració: la necessitat d’emprendre un programa d’abast nacional per a l’alfabetització. A Catalunya, l’article 12 de la Llei d’acollida de persones immigrades explicita que el servei de primera acollida ha de facilitar l’alfabetització de l’usuari que ho requereixi. El Programa té com a objectiu oferir cursos d’alfabetització en català a les persones immigrades d’origen estranger, majors de 16 anys i crear materials d’alfabetització en català.

El programa pretén anar més enllà de proporcionar eines instrumentals d’alfabetització. Vol també proporcionar eines socials, de relació, de convivència i de participació, vinculant la formació amb persones voluntàries que actuaran d’acompanyants i de pont amb la societat d’acollida.

Vaig treballar en la conceptualització dels materials del kit educatiu, amb en Toni Cirera, incorporant la meva experiència prèvia com a coordinadora d’un grup de voluntaris d’alfabetització d’immigrants.

 


El Kit es compon d’un conjunt de materials diversos, fets per ser manipulats, que es presenten allotjats en una maleta: lletres, xifres, fitxes amb dibuixos, bitllets, monedes i làmines, al seu torn allotjats en capsetes o maletins. Les il·lustracions són obra de Serafina Balasch.

centre-de-salut-copia-copiar super-copia-copiar

vocabulariletras

Aquests materials permeten dur a terme una multitud d’activitats amb l’objectiu d’introduir o reforçar aprenentatges orientats a l’alfabetització en un sentit ampli. Constitueixen una sèrie de recursos versàtils i polivalents que poden adaptar-se a situacions molt diverses i integrar-se d’una manera flexible en la programació, ja que no estan pensats per a ser utilitzats en un ordre concret. Volen potenciar especialment el treball cooperatiu, en grup, encara que també es poden utilitzar per treballar individualment.

A més, el Kit inclou un mètode d’alfabetització, elaborat per la Federació d’Associacions Culturals i Educatives de Persones Adultes (FACEPA), basat en aportacions que han obtingut bons resultats en temes d’alfabetització de persones adultes.

Els materials que formen el kit educatiu es poden descarregar des de l’enllaç següent:

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

El programa Lletres per a Tothom també ha dut a terme activitats de formació per als professors i voluntaris de les entitats gestores dels cursos.

El setembre de 2011 vaig tenir ocasió de realitzar diverses presentacions del materialdirigides als coordinadors, docents i voluntaris de les entitats socials que participen en el Programa.

img_1013-copiar    escanear0001-copiar

Aquestes sessions van servir també per presentar el conjunt de qüestionaris que vaig elaborar per encàrrec de l’Obra Social “la Caixa”, amb la intenció de recollir informació de forma sistemàtica i ordenada sobre el procés d’alfabetització que duen a terme les persones que assisteixen als diferents cursos organitzats per les entitats socials gestores. L’objectiu era poder disposar de dades que ajudessin a establir correlacions i a avaluar la progressió dels aprenentatges per poder posteriorment definir tot tipus de mesures encaminades a la millora del procés (estructura de les classes, continguts, horaris, etc.) El Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) va col·laborar en el procés d’elaboració dels instruments d’avaluació.

Al setembre de 2012 vaig presentar un informe amb els resultats de les enquestes en una reunió en què van participar representants del CPNL, del projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural (ICI) de l’Obra Social “la Caixa” i del Departament de Treball, Afers socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.

Al gener de 2017, després d’un període de latència el Programa «Lletres per a Tothom» s’ha posat de marxa de nou a través d’una jornada organitzada per la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, adreçada al personal de les administracions locals i d’entitats sense ànim de lucre relacionades amb el programa, amb els següents objectius: ·

  • Presentar l’estructura i condicions de realització de les edicions del programa «Lletres per a Tothom» 2017.
  • Presentar la convocatòria de subvencions per a entitats socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies pel que fa a alfabetització de persones adultes i la relació amb el programa «Lletres per a Tothom».
  • Reflexionar sobre el paper del voluntariat en la formació de persones adultes com a complement necessari en l’adquisició de l’aprenentatge.
  • Establir les bases del grup de treball sobre voluntariat del programa «Lletres per a Tothom».

*

El 2012, l’Obra social de la Caixa ens va encarregar realitzar la traducció i adaptació dels materials per a alfabetitzar en castellà i el nou kit educatiu va rebre el nom de “Letras para ti“. No està vinculat a cap programa específic i el mètode d’alfabetització elaborat per FACEPA no va ser traduït al castellà i per tant no forma part d’aquest segon kit.

letras para ti
Materials del kit educatiu Letras para ti

 

Des de llavors i fins a la data (2017), aquests materials es deixen en préstec a les entitats socials vinculades a Programes de l’Obra Social “la Caixa” que els demanen.

Art, educació i innovació