Descripció del projecte ExpressArt

ExpressArt. Museu portàtil
ExpressArt. Museu portàtil
 Caixa d'objectes del projecte ExpressArt Museu portàtil
Caixa d’objectes del projecte ExpressArt Museu portàtil
Caixa de cubs del projecte ExpressArt Museu portàtil
Caixa de cubs del projecte ExpressArt Museu portàtil

 

 

 

 

 

 

 

ExpressArt. Museu portàtil és un projecte realitzat per al MACBA.

El projecte ExpressArt neix de considerar l’art contemporani com un generador inesgotable d’aprenentatges diversos i de la voluntat de posar a l’abast de tothom un projecte en què les experiències d’èxit de tots els qui hi participin estiguin garantides des del començament. Està pensat per al professorat i l’alumnat d’educació infantil, primària i primer cicle de secundària, inclosos els alumnes amb necessitats educatives especials. També és possible utilitzar-lo en altres nivells educatius i amb adults. L’objectiu és proporcionar recursos per treballar qüestions i temàtiques molt diferents, tenint present un enfocament competencial, sent l’art contemporani el punt de partida de tot el que se suggereix.

El projecte està concebut com un conjunt de propostes didàctiques per realitzar a l’aula amb l’ajuda d’una colla de materials (objectes tridimensionals, imatges i textos) que es lliuren al professorat dins d’una caixa de fusta en forma d’embalatge d’obra d’art, amb rodes, i amb tres calaixos independents a dins.

El projecte ExpressArt pretén fomentar actituds obertes, flexibles, receptives, analítiques, crítiques, respectuoses i participatives que puguin ser expressades, si es desitja, a través de l’art.

 

Art, educació i innovació