Assessoraments

Els assessoraments tenen per objectiu intentar donar resposta als reptes, dubtes, objectius, etc. que es planteja cada centre en relació a l’educació artística i per això cada assessorament és diferent i acabo de definir-lo i construir-lo després de conèixer les necessitats, expectatives, desitjos, etc. tant de l’equip directiu, com de la resta dels professors del centre que participen en les sessions. Aquestes combinen aspectes teòrics amb altres de caràcter pràctics i també d’anàlisi de les pràctiques implementades a l’aula com a resultat del propi assessorament.

Solen tenir una durada d’entre 15 i 30 hores repartides en diferents sessions i en alguns casos s’han prolongat per espai de dos cursos escolars en un mateix centre.

Estan dirigits generalment a la totalitat del claustre d’un centre escolar, encara que no sempre assisteixen tots els professors que el formen.

Solen ser complexos i molt enriquidors. Quan la totalitat del claustre té clara la importància de l’educació artística i comparteix el desig de potenciar-la i la il·lusió per fer-ho, tot i l’esforç que això suposa, l’ambient afavoreix el desenvolupament de l’assessorament. Però això no és molt freqüent. Sí que ho és la presència d’un equip o grup de professors del claustre que desitja potenciar l’àrea i intenta encomanar i implicar a la resta de companys.

Aquests són els assessoraments que he realitzat entre els anys 1999 i 2010:

 • Educació visual i plàstica. CEIP Joan Miró (Barcelona)
  • Curs 2008-2009 i 2009-2010
 • Creativitat i sensibilitat estètica. CEIP Barcelona (Barcelona)
  • Curs 2008-2009
 • Educació visual i plàstica. CEIP Planes i Casals (Badalona)
  • Curs 2007-2008·
 •  Les arts plàstiques a l’escola. CEIP Bernat de Boïl (Barcelona)
  • Curs 2004-2005
 • Programació i seqüenciació vertical de les activitats del tercer nivell de concreció en l’àrea d’expressió plàstica. Escola Tècnica Professional del Clot (Barcelona)
  • Curs 2004-05
 • Aprofundir en el tractament de l’educació visual i plàstica a l’escola. CEIP l’Era de Dalt (Tona)
  • Curs 2004-05 i 2005-06
 • Actualització de la programació de visual i plàstica. CEIP Anselm Clavé (Cornellà de Llobregat)
  • Curs 2004-05·
 • Aprofundir en el tractament de la plàstica a l’escola. CEIP Vila Olímpica (Barcelona)
  • Curs 2003-04·
 • Educació visual i plàstica. CEIP Costa i Llobera (Barcelona)
  •  Cursos 2001-02 i 2002-03
 • L’educació visual i plàstica en les etapes d’educació primària i infantil. Col·legi La nostra Senyora del Rosari (Barcelona)
  • Juliol 2002

 


 • Assessora del Grup de Treball: Didàctica de la plàstica. (Cornellà de Llobregat)
  • Novembre 1998- abril 1999

Art, educació i innovació