Alfabetització d’immigrants

escut_i_aj_st_cebria_de_vallala

 

 

Coincidint amb el curs escolar 2005-2006 a Sant Cebrià de Vallalta, un poble d’uns 3.300 habitants situat a la comarca del Maresme, a Barcelona, ​​es va desenvolupar un projecte d’alfabetització i integració dirigit a immigrants que vivien a la població. El projecte va sorgir per iniciativa de l’ajuntament i en resposta a les demandes expressades per diversos agents socials i els mateixos immigrants.

Em vaig encarregar de coordinar el projecte i l’equip de cinc voluntaris que hi van participar. Vam atendre a un total de 17 persones, tots homes, d’origen africà i majoritàriament procedents de Gàmbia, amb un nivell de formació absolutament heterogeni.

Hi va haver una assistència irregular a les classes, es produïen baixes, noves incorporacions i períodes intermitents de no assistència, que tenien a veure bàsicament amb el canvi de residència, ja fos de forma temporal o permanent. Una part dels assistents tenien una gran mobilitat lligada als problemes d’habitatge.

Les circumstàncies van fer que no s’arribessin a constituir grups nombrosos i estables i que es treballés d’una manera personalitzada en funció de les necessitats detectades.

Es va prioritzar l’aprenentatge del català oral en la major part de casos.

L’experiència va suposar un autèntic repte en molts sentits i vaig aprendre més de les circumstàncies, que envoltaven els alumnes o les pròpies classes, que el que vaig intentar ensenyar. Aquests espais d’aprenentatge constitueixen un camp d’innovació constant, exigeixen posar en dubte la major part de les certeses que un té al voltant de l’aprenentatge, i al voltant de la vida.

Durant el curs escolar 2006-2007 el projecte va tenir continuïtat.

L’experiència va resultar satisfactòria i gratificant per a tots els implicats. Les classes van propiciar un lloc de trobada i es van prioritzar les relacions humanes, donant suport anímic, així com ajuda per a la resolució de gestions de tota mena. El projecte va finalitzar per motius relacionats amb el canvi de residència de la major part d’immigrants. Això va comportar la desaparició d’un grup finalment prou nombrós i estable.

La participació en aquest projecte va propiciar que anys més tard treballés en la conceptualització dels materials didàctics del projecte d’alfabetització Lletres per a tothom“, impulsat pel Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya i l’Obra Social “la Caixa”. Posteriorment el material es va adaptar al castellà amb el nom “Letras para ti

 

 

 

Art, educació i innovació