Kitscaixa valors compacte

 

El KITSCAIXA VALORS compacte aplega una selecció de materials  que formen part del KITSCAIXA VALORS. Tots dos estan destinats a treballar l’educació socioemocional i en valors.

La meva participació en aquests projectes va propiciar que m’integrés en el procés de formació que es va realitzar de forma paral·lela a la distribució del KITSCAIXA VALORS compacte entre entitats socials vinculades al programa “Caixa Proinfància” de l’Obra Social “la Caixa”. Les sessions anaven adreçades específicament a educadors socials, terapeutes, psicòlegs, etc. de les entitats que havien rebut un kit, per tal que poguessin utilitzar els recursos amb els grups d’infants que atenien i abordar així aspectes d’educació emocional amb nens i joves.

La meva experiència prèvia en contextos d’educació no formal, el coneixement dels objectius i els recursos del kit i la meva trajectòria com a formadora de formadors van ser aspectes claus en el procés de formació. També el fet d’estar portant a terme, paral·lelament, un procés de formació en l’àmbit de l’educació reglada dirigit al professorat de primària i primer cicle de secundària sobre el KITSCAIXA VALORS.

Tots dos contextos educatius són molt diferents i això em va portar a pensar en noves propostes de dinamització a partir dels materials del kit, amb un caràcter especialment lúdic i participatiu. Les entitats socials tenen llibertat per treballar de forma menys programada que a l’escola i per flexibilitzar i adaptar-se a les necessitats dels infants i joves. Això constitueix en cert sentit un avantatge al qual cal saber treure-li partit.

La formació que vaig impartir es va centrar en donar a conèixer els materials, i en aprendre a examinar-los, crítica i creativament, a la llum dels objectius que guien l’educació socioemocional. També en relació als valors, amb l’objectiu de ser capaços de posar en joc activitats divertides i diferents a partir dels recursos del kit, així com d’altres que ells mateixos poguessin imaginar, construir, etc.


Durant l’any 2010 vaig impartir formació a grups de professionals de l’educació no formal a:

  • Saragossa, Múrcia, Barcelona, ​​València, Madrid, Sevilla, Màlaga, Las Palmas de Gran Canària, Palma de Mallorca i Bilbao.

Posteriorment, he realitzat algunes formacions sobre el KITSCAIXA VALORS compacte que anomenaré “híbrides”, perquè han compartit espai amb la formació i presentació d’altres materials. No donaré detall d’elles en aquest apartat, potser ho faci en uns altres.

Per tal d’incentivar l’ús del KITSCAIXA VALORS compacte i coincidint amb aquest procés de formació, em van encarregar també el 2010 la conceptualització del 1er concurs “Construint valors”.

Art, educació i innovació