Projectes Educartístics

En aquest apartat apareixen projectes que he realitzat per diferents institucions, en els que el component artístic té un paper destacat.  En dir component artístic no m’estic   referint a aspectes relacionats amb l’art en general, sinó concretament amb l’Art de la Pedagogia.

Alguns projectes són producte d’un encàrrec i altres d’una iniciativa personal que ha arribat a bon port després de molt esforç i perseverança.

Tots els projectes neixen i es desenvolupen a l’interior d’un espai acotat per un conjunt de limitacions inicials, que esdevé alhora un camp d’infinites possibilitats.  Dins d’aquest marc, desenvolupo el meu treball.

He agrupat els projectes segons el tema:

Hi ha apartats que inclouen projectes que he realitzat en col·laboració amb altres persones:

 

Art, educació i innovació