ExpressArt. Museu Portàtil per escoles bressol

 

Caixa d’objectes del projecte ExpressArt per escoles bressol
Caixa d’objectes del projecte ExpressArt per escoles bressol. Curs 2015-16

ExpressArt. Museu portàtil. Per escoles bressol  és un projecte realitzat per al MACBA l’any 2015. Actualment porta dos cursos escolars en funcionament.

El projecte ExpressArt per a escoles bressol constitueix una adaptació del projecte ExpressArt. Museu Portàtil per a infantil i primària que va ser creat l’any 2005, i de la mateixa manera que aquest, neix de considerar l’art contemporani com un generador inesgotable d’aprenentatges diversos i pren com a punt de partida la Col·lecció del MACBA.

Està adreçat a infants de 2 a 3 anys i les seves mestres i educadores.

ExpressArt s’ha concebut com un projecte holístic que implica totes les àrees d’experiència i desenvolupament en què s’estructura el currículum, i que vol contribuir al desenvolupament integral dels infants.

ExpressArt és un projecte absolutament flexible que permet adaptar-se a les necessitats dels infants, al seu grau de maduresa i habilitats i també als seus ritmes vitals. També ha nascut amb la voluntat que cada educador que el dugui a terme se’l faci seu i el desenvolupi com millor cregui, amb llibertat i sense limitacions.

El projecte proporciona recursos per promoure a l’escola activitats d’exploració i vivències de caire lúdic i creatiu que contribueixin al desenvolupament integral dels infants que hi participin, en contacte amb l’art contemporani. En segon lloc el projecte proposa una visita al MACBA per veure en directe les obres d’art que prèviament hauran estat el punt de partida de les activitats desenvolupades a l’aula i que també es poden continuar després de la visita.

ExpressArt vol contribuir al desenvolupament de les capacitats pròpies dels infants d’aquesta edat, estimulant les activitats que en ells són espontànies i que es caracteritzen per una actitud activa d’exploració de tot allò que tenen al seu abast, utilitzant les seves possibilitats motores, sensorials, emocionals , cognitives i comunicatives per conèixer els seu entorn. En un primer moment, les activitats que es proposa desenvolupar a partir dels objectes i altres materials que formen part del projecte, tenen per objecte facilitar la interacció espontània amb aquests. Després, seguint el fil de la curiositat i l’ interès que despertin en els infants, els materials esdevenen el punt de partida per portar a terme altres activitats relacionades amb tot allò que es consideri oportú i també amb el treball dels artistes contemporanis vinculats al projecte.

La visita al museu en un segon moment és clau, perquè obre la possibilitat de desenvolupar activitats d’exploració i descoberta en un espai desconegut pels infants.

L’objectiu més important és que tant els infants com els educadors GAUDEIXIN de l’experiència i del contacte amb l’art contemporani, tant a través de les activitats que es desenvolupin a  l’escola com en la visita al museu.

L’actualització dels materials del projecte per al curs escolar 2016-17, corre a càrrec de l’equip d’educació del MACBA.

Art, educació i innovació