Educació socioemocional

 

En aquest apartat he reunit tres projectes que comparteixen l’objectiu de proporcionar recursos per abordar l’educació socioemocional de nens i joves. Estan dirigits a professionals de l’àmbit de l’educació formal i no formal, ja siguin mestres, educadors socials, psicòlegs, terapeutes, etc.

KITSCAIXA VALORES . Obra Social "la Caixa"
 

Són projectes per l’Obra Social “la Caixa”

És un projecte per a eduCaixa, la plataforma educativa de l’Obra Social “la Caixa”, que té per objectiu ajudar els professionals a preparar i organitzar les seves classes. Ofereix tot tipus de recursos per utilitzar fora i dins de l’aula relacionats amb les seves línies d’actuació: ciència, cultura, valors socials i educació financera.

educaixa (Copiar)

La meva participació en aquests projectes ha estat diferent en cada cas. Tots ells han possibilitat que impartís sessions de formació per donar a conèixer els continguts i les possibilitats d’aplicació, en diferents contextos.

 

 

Art, educació i innovació