Art i pensament

 

  • Participo com a formadora en el Seminari “Aprendre a pensar” organitzat per l’Àmbit d’Investigació i Difusió Maria del Corral presentant la comunicació: Crear pensament des de l’educació artística. Barcelona, 17 novembre 2003.

 

  • Imparteixo docència en el Seminari: Pensament visual i aprenentatge. Seminari sobre la dinamització dels processos mentals. Organitzat pel Col·legi oficial de doctors i Llicenciats en belles arts i professors de dibuix de Catalunya. Barcelona, juliol 2003.

 

Art, educació i innovació