Programa Interdepartamental de la Renda Mínima (PIRMI -RMI)

Aquest Programa es gestiona a través d’una Comissió Interdepartamental que actua com a òrgan de direcció i coordina les funcions del Departament de Treball, Afers socials i Famílies i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

La definició que dóna el web de la Generalitat sobre el programa és la següent:

La Renda Mínima d’Inserció és una acció de solidaritat de caràcter universal envers els ciutadans i ciutadanes amb greus dificultats econòmiques i socials, amb el propòsit d’atendre les necessitats bàsiques per viure en societat, amb els recursos convenients per mantenir-se i per afavorir la inserció o reinserció social i laboral.

 Trobareu més informació en l’enllaç oficial que us he facilitat.

Dins les mesures que es prenen per dur a terme aquest programa, està el suport a la formació d’adults. Aquelles persones que es beneficien econòmicament del programa, estan obligades en ocasions, a assistir com a contrapartida a cursos que organitza l’administració amb l’objectiu de formar-les i promoure la reinserció laboral.

Vaig arribar al Programa Interdepartamental accidentalment i vaig exercir com a docent en els següents cursos organitzats per l’Institut Municipal de promoció de l’Ocupació de Badalona (IMPO):

 • Tècnic docent en el curs “Iniciació al món laboral” en l’especialitat Motivació. Programa RMI (337 hores).
  • De juliol a desembre del 2000.
 • Tècnic docent en l’especialitat: Docència Mòdul Professionalitzador-Motivació. Programa RMI (300 hores).
  • De maig a desembre de 1999
 • Tècnic docent en l’especialitat: Docència Mòdul Professionalitzador-Motivació. Programa RMI (250 hores).
  • De maig a novembre de 1998
 • Tècnic docent en l’especialitat de formació bàsica. programa PIRMI·
  • abril a desembre de 1997
  • Febrer a juliol de 1996
  • Juliol a desembre de 1996

He utilitzat deliberadament la terminologia que apareixia en els contractes sent conscient que és una mica confusa i no dóna una idea clara de les funcions que vaig ocupar en relació a la docència. Em permetré fer una broma molt seriosa: la confusió o vaguetat dels termes utilitzats reflecteix a la perfecció la vaguetat amb què s’afronten aquests programes i per tant són termes ideals per definir el meu treball.

Cal observar que es repeteix la paraula “Motivació“. És la clau de tot.

Em plantejo tornar a aquest punt més endavant per donar detall sobre el concepte i explicar en què va consistir aquesta experiència docent que ha condicionat tota la meva vida futura, així que us convido a tornar a visitar aquesta plana, en el futur. He comentat que vaig arribar per accident, però no he explicat encara que aquesta feina em va apassionar, i em va aportar moltíssimes coses que m’agradaria ser capaç d’explicar i compartir.  Pensaré com fer-ho.

Mentre treballava en el programa vaig tenir l’oportunitat de dur a terme un projecte que trobareu a l’apartat d’Inclusió social del bloc de Projectes Educartístics: Companyia de titelles “Las Tigresas” 

 

Art, educació i innovació