Art, cuina i mercat

Aquest apartat inclou dos cursos que van resultar especialment simpàtics.

Una de les idees que intento defensar i posar en pràctica és que cada professor ha de poder treballar amb els seus alumnes a partir de coses que li fascinin, en la mesura que sigui possible, perquè d’aquesta manera es contagia de forma natural l’interès per les coses.

Com a mi em fascinen els mercats d’arreu i m’uneix un vincle emocional molt especial amb el mercat de la Boqueria de Barcelona, vaig proposar impartir un curs que relacionés el mercat amb l’educació artística, formant part de l’oferta de cursos d’estiu que organitzava l’ICE de la Universitat de Barcelona.

La iniciativa es va concretar en dos cursos diferents en els quals vaig partir de l’exploració i el contacte amb el mercat de la Boqueria per generar múltiples propostes artístiques:

  • Formes, colors, textures, composició, olors i sabors. Propostes i experiències creativosensitives a partir del Mercat de la Boqueria.
    • Juliol del 2009

Aquestes imatges il·lustren alguna de les activitats dutes a terme pel professorat assistent al curs.

 

  • Menús Educació Visual i Plàstica. Propostes sensitives d’expressió i cuina.
    • Juliol del 2006

Aquestes imatges són d’alguns dels treballs realitzats pel professorat, durant el curs.

 

Art, educació i innovació