Educació artística

L’art és el punt de partida de molts dels meus projectes. Sempre em proporciona connexions inesperades i inspiració per abordar qualsevol tema que se m’interposi o se’m proposi.

Les hibridacions a què m’he referit en l’apartat de “Docència” són encara més evidents en aquest subapartat. Es fa difícil establir límits clars entre temes.

De moment, he decidit organitzar-los així:

 

Art, educació i innovació