Museu Ambulant

 

Calaixera del projecte Museu Ambulant
Calaixera del projecte Museu Ambulant

Museu Ambulant  és un projecte realitzat per al  Museu de Ciències Naturals de Barcelona.

El Museu Ambulant neix l’any 2009 amb la intenció d’acostar-se a grups de persones que por motius diferents no poden visitar el Museu de Ciències Naturals de Barcelona (Secció de zoologia). Consisteix en una calaixera amb rodes, dissenyada per ser transportada amb facilitat. Ofereix vuit calaixos que contenen materials per ser manipulats i estudiats (espècimens reals, reproduccions, imatges, instruments científics, llibres, etc.), informació variada i un conjunt de propostes per desenvolupar diverses activitats de manera autònoma i flexible. Permet conèixer una petita mostra dels continguts del museu, així com també algunes de les activitats científiques i educatives que aquest porta a terme.

Les imatges que hi ha a continuació constitueixen una selecció dels materials que conté el Museu Ambulant:

Aquest petit museu pot ser visitat i descobert en qualsevol lloc on pugui instal·lar-se una temporada. Es deixa en préstec de forma gratuïta a les escoles d’adults dels centres penitenciaris de Catalunya, i des del curs 2011-12, també als centres educatius de justícia juvenil.

Durant els cursos escolars 2009-10 i 2010-11, el Museu Ambulant va viatjar als següents centres penitenciaris:

  • Lledoners, Girona, Figueres, Trinitat Joves, Brians II, Quatre Camins, La Model, Wad-Ras i Tarragona.

I el curs 2011-12 als següents centres de justícia juvenil:

  • L’Alzina, Can Llupià, El Segre i Els Til·lers.

Vaig tenir ocasió d’impartir sessions de formació específica, adreçada als equips de docents que havien demanat en préstec el Museu Ambulant, i ho van sol·licitar. Em vaig desplaçar en tots els casos als centres penitenciaris per realitzar la formació.

El que vaig aprendre durant aquestes sessions, així com també les dades que van proporcionar les enquestes que es van passar als docents per valorar el projecte, va possibilitar donar-li continuació amb la creació de nous materials: Construccions i constructors.

El projecte Museu Ambulant ha rebut el 3r premi Innova 2011 i una menció d’honor en el I Concurso Iberoamericano  de Educación y Museos.

 

 

 

 

Art, educació i innovació