Participació en jornades i cursos relacionats amb la multiculturalitat i la interculturalitat

 

  • Participació com a docent en el curs de Postgrau: “Relacions Interculturals i Educació”, amb la sessió: Promoure bones relacions interculturals amb la representació del Teatre de Titelles. Organitzat per l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona. Març del 2004.
  •  Participació a la Jornada: “Dona Gitana: un espai per a la participació ‘” presentant: Una experiència educativa amb dones gitanes. Organitzada per La Fundació Secretariat General Gitano, en col·laboració amb l’Institut Català de la Dona. Barcelona, gener del 2003.
  •  Participació en les trobades: “Intercanvi d’experiències i reflexions del Programa Multiculturalitat i Educació”, presentant l’experiència: La creació d’una companyia de titelles com a projecte de formació del Programa de la Renda Mínima (PIRMI-RMI). Organitzades per l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona, el 2001.
  • Participació en les XXI “Jornadas de enseñantes con gitanos”, presentant l’experiència: La Compañía de marionetas “Las Tigresas”. Madrid, setembre del 2001.
  • Participació a la Primera “Jornada de Reflexió sobre Multiculturalitat i Educació”, en la Taula de Debat: El professorat d’alumnat d’altres cultures en condicions de marginació. Organitzada per l’ICE de la Universitat Autònoma de Barcelona els dies 28 i 29 de gener del 2000.

Art, educació i innovació