Articles

 

 • Darwinisme educatiu. Pot la creativitat contribuir a suprimir-ho? Comunicació presentada al Congrés Internacional Noves Perspectives Crítiques en Educació. Publicat per la Universitat de Barcelona i la Fundació Bosch i Gimpera. Barcelona, juliol de 1994.
 • Plàstica interdisciplinària: la construcció d’un poblat amazònic. A: GUIX. Novembre 1994. Nº 205. Barcelona.
 • Plàstica interdisciplinària: Aprenem història de Roma. “A: GUIX. Març 1995. Nº 209. Barcelona
 • Des de juliol de 1995 col·laboracions periòdiques amb la revista Guix, amb una sèrie d’articles titulats Com Fer … Nº 213, Nº15, Nº 217, Nº 221, Nº 225-226, Nº 228 i Nº233.
 • Art i metacognició. Estratègies d’Aprenentatge i creació escultòrica. Resum de la comunicació presentada al Simposi Internacional: L’Educació: el repte del tercer mil·lenni. Publicat per la Institució Familiar d’Educació. Barcelona 1995.
 • Hem llegit DADA, la revista d’Art per a nens i nenes de 6-106 anys. A: GUIX. Abril 1996. Nº222. Barcelona.
 • Coautora de l’article: Materials per a l’educació visual i plàstica. A: GUIX. Juliol 1999. Nº256. Barcelona.
 • Modelar y trabajar con conceptos: una propuesta multidimensional. A: Aula de Innovación Educativa. Gener 2000. Nº 88. Barcelona.
 • L’Euro a l’educació visual i plàstica. A: Guix. Novembre 2001. Nº 279. Barcelona.
 • Có-ctel de g-ambas A: Aula de Innovación Educativa. Febrer 2004. Nº128
 • Limita i possibilita: Una proposta per a desenvolupà la creativitat en nens i nenes. A: Revista RE. Abril 2004. Nº 38. Barcelona.
 • La mirada de: Fem del grafisme un treball creatiu. A: Guix D’Infantil Nº21. setembre 2004. Barcelona
 • Cò-ctel de gambes. A: GUIX, Nº 308. Octubre 2004. Barcelona
 • Lengua y expresión plástica: una reflexión sobre complicidades y desequilibrios. A: Aula de Innovación Educativa, Nº 161. Maig 2007. Barcelona

 

 

Art, educació i innovació